Fyrklövern i Mälardalen AB

E-post: info@4klovern.se
Fax: 021-40 87 39

Org.nr: 556729-8467
God kreditvärdighet sedan 2009
Bisnode 05 Juli 2016

Rådgivning      Redovisning       Jord och skog       Juridik      

Jord och Skog

>> Vi vet hur vardagen ser ut inom skogsbruk, jordbruk och djurproduktion. Där kan vi vara ditt aktiva bollplank, en rådgivare och samtalspartner.

Copyright © Fyrklöven i Mälardalen AB 2016 - Allt material skyddas av lagen om upphovsrätt

Rådgivning  
Jobbet som rådgivare innebär att vara ett "bollplank" till företagaren vid beslut de beslut som är viktiga för företagets utveckling.

Red‍‍‍ovisning
Vi jobbar med redovisning på ett modernt och effektivt sätt vilket innebär många digitala lösningar.

Jord och skog
Kunduppdragen spänner från stora produktion-sjordbruk till små familjeskogsjordbruk.

Juridik
Vi arbetar med nästan all juridik som berör företagare och privatpersoner.

>>

>>

>>

>>

Skogsbeskattning

>> Skogsbeskattningen erbjuder många möjligheter. Vi vet hur du bäst använder dessa möjligheter för att lyckas med din skatteplanering på kort och lång sikt.

‍‍‍‍‍‍Generationsskiften‍‍‍
>> Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för både den nuvarande och kommande generationen.

EU-rådgivning

>> Vi har mångårig erfarenhet av rådgivning inom EU-området för lantbruk och hjälper dig gärna med SAM-ansökningar och företagsstöd.

Nyttjanderättsfrågor‍‍‍
>> Vi arbetar med frågor som rör hyror och arrenden. Som rådgivare är vi ditt stöd vid exempelvis förhandlingar, uppsägningar och avtalsskrivning.

Samarbeten
>> Samarbete med andra kan innebära ett gemensamt driftsbolag, skötselavtal, samägande av maskiner och mycket annat. Genom vår mångåriga erfarenhet hjälper vi dig att välja rätt samarbetsform.