HEM
TJÄNSTER
REFERENSER
OM OSS
JOBBA HOS OSS
KONTAKTA OSS
KUNDPORTAL

HEM     TJÄNSTER   REFERENSER    OM OSS    JOBBA HOS OSS    KONTAKTA OSS    KUNDPORTAL

Fyrklövern i Mälardalen AB

E-post: info@4klovern.se
Fax: 021-40 87 39

Org.nr: 556729-8467
God kreditvärdighet sedan 2009
Bisnode 05 Juli 2016

Rådgivning       Redovisning       Jord och Skog         Juridik

Juridik

>> Under perioder i ditt och ditt företags livscykel kan du komma att behöva juridisk expertis och vägledning för att upptäcka möjligheter eller undvika fallgropar.

Ska du driva verksamhet tillsammans med en affärspartner, ska du överlåta, sälja eller avveckla din verksamhet eller ditt fastighetsägande? Det är exempel på tillfällen där du kan behöva ta hjälp och ha rätt stöd i dina yrkanden.

Har du sett över din familjerättsliga situation? Vad händer med företaget, prylarna och pengarna om du separerar, skiljer dig och när du dör? För att skydda dig och dina närmaste kan du vara i behov av juridiska dokument som äktenskapsförord, samboavtal och testamente. Om du förlorar en anhörig är det viktigt att bouppteckning och arvskifte upprättas på ett korrekt sätt.

Framförallt handlar det om att göra rätt från början så att allt går så friktionsfritt som möjligt både när det gäller affärer såväl som privatliv.

Kontakta gärna Kristin, Lars och Jeanette. Dom hjälper dig med juridiska frågor som rör familj, företag och fastighet.

Copyright © Fyrklövern i Mälardalen AB 2016 - Allt material skyddas av lagen om upphovsrätt

Rådgivning
Jobbet som rådgivare innebär att vara ett "bollplank" till företagaren vid de beslut som är viktiga för företagets utveckling.

Redovisning
Vi jobbar med redovisning på ett modernt och effektivt sätt vilket innebär många digitala lösningar.

Jord och skog
Kunduppdragen spänner från stora produktions- jordbruk till små familjeskogsjordbruk.

Juridik
Vi arbetar med nästan all juridik som berör företagare och privatpersoner.

>>

Kristin Nilsson
076-677 24 06

kristin.nilsson@4klovern.se

Lars Mörk
070-231 16 61

lars.mork@4klovern.se

>>

>>

>>

Skatterätt

>> Skatter berör alla, såväl privatpersoner som företag. Reglerna om inkomstskatt,
mervärdesskatt, sociala avgifter är komplexa.

Det finns nog inte något ämnesområde som förändras så mycket och snabbt. Det är inte lätt att hänga med på alla förändringar.

Vi kan hjälpa dig att betala rätt skatt genom att planera inför olika transaktioner. Ska du sälja en fastighet, direkt eller genom ett aktiebolag? Hur förbereder ni er på bästa sätt inför en aktieförsäljning? Är det möjligt att göra försäljningar helt utan skatt? Ska ni köpa en fastighet, verksamhet eller aktiebolag är det viktig att veta konsekvenserna av om köpen sker direkt eller genom bolag. Vilka avskrivningsmöjligheter uppstår, uppkommer det några spärrar mot gamla underskott etc? Vi hjälper även gärna till med kontakter med Skatteverket och processer i förvaltningsdomstolarna.

Kontakta gärna skattejurist Hans Nilsson om du har några frågor avseende skatter och avgifter.

Hans Nilsson
073-134 47 35

hans.nilsson@4klovern.se

Jeanette Apelstig
072-050 20 61

jeanette.apelstig@4klovern.se

Juridik

>> Med en jordnära och prestigelös inställning vill vi ge råd och hjälpa dig med juridiken inom våra specialområden familj, företagande, fastigheter och skatter.

 >> Vad händer med din egendom, t.ex. fastighet och företag, om du separerar, skiljer dig eller dör? För att skydda dig och dina närmaste kan det behövas testamente, äktenskapsförord eller samboavtal. Vi hjälper till med bodelning vid skilsmässa eller separation.

>> Ska du driva verksamhet tillsammans med en affärspartner? Ni behöver bestämma vad som ska hända med företaget och ägandet i olika situationer, t.ex. om en av er vill sälja eller om någon av er avlider. Det gör ni genom ett aktieägaravtal/kompanjonavtal.

>> Äger du en lantbruksfastighet och vill sälja hela eller delar av den? Eller vill du köpa till mark? Ett bra upplägg är A och O för en så gynnsam affär som möjligt för alla parter. Vi kan skillnaderna mellan köp, fastighetsreglering, klyvning, avstyckning etc.

>> Vid nyttjande av annans egendom såsom mark, bostad eller andra byggnader behövs rätt typ av avtal.  Arrendeavtal, hyresavtal och andra nyttjanderättsavtal skiljer sig åt på många sätt. Vi hjälper dig att skriva och tolka.

>> Hur förbereder man överlåtelse av fastigheter eller företag på bästa sätt? Är det möjligt att göra försäljningen helt utan skatt? Hur är det med avskrivningsmöjligheter och vad händer med gamla underskott?

>> Hur förbereder du dig för det oväntade? Om du p.g.a. sjukdom eller ålder inte längre kan fatta egna beslut är framtidsfullmakt en möjlighet, ett privat alternativ till god man som kan passa särskilt bra för dig som har en egen rörelse.

>> Om du förlorar en anhörig är det viktigt att bouppteckning och arvskifte görs på rätt sätt så att ni slipper onödiga problem. Detta gäller inte minst när den avlidne kanske både har företag och en modern familjesituation.

 
Våra jurister