HEM    TJÄNSTER    REFERENSER    OM OSS    JOBBA HOS OSS    KONTAKTA OSS    KUNDPORTAL

Om oss

>> Vi är glada ekonomer och jordnära jurister. Glada i den meningen att vi trivs med vad vi gör, vi trivs med varandra och de möten vi har med våra kunder. Jordn‍‍‍ära för att vi har en öppen dialog utan krusiduller och pretentioner. Vi tror på långvariga relationer till våra kunder, ett personligt engagemang och en bra atmosfär på jobbet.

På Fyrklövern är vi stolta över vad vi gör och vilka vi är. Vi är även stolta över den kunskap och erfarenhet v‍‍‍i gemensamt delar. Vi känner kunderna och deras behov – redan innan de vet vad de behöver. Vi visar vägen och följer med på resan. Utmaningar gör oss lite bättre och effektivare för varje dag. Som människor utvecklas vi tillsammans med våra kunder.

‍‍‍

‍‍‍


Fyrklövern i Mälardalen AB

E-post: info@4klovern.se
Fax: 021-40 87 39

Org.nr: 556729-8467
God kreditvärdighet sedan 2009
Bisnode 05 Juli 2016

HEM
TJÄNSTER
REFERENSER
OM OSS
JOBBA HOS OSS
KONTAKTA OSS
KUNDPORTAL

KONTAKTA OSS

    TELEFON: 021-40 87 30                    MAIL: INFO@4KLOVERN.SE

Rådgivning  
‍‍‍Jobbet som rådgivare innebär att vara ett "bollplank" till företagaren vid de beslut som är viktiga för företagets utveckling.

Redovisning
Vi jobbar med redovisning på ett modernt och effektivt sätt vilket innebär många digitala lösningar.

Jord ‍‍‍och skog‍‍‍
Kunduppdragen spänner från stora produktions-jordbruk till små familjeskogsjordbruk.

Juridik‍‍‍
Vi arbetar med nästan all juridik som berör företagare och privatpersoner.

>>

>>

>>

>>


Företagets historik

>> Fyrklövern startade 2007 i Västerås av fyra ekonomer som ville jobba på ett nytt sätt.

Sedan starten har kontor öppnats på ytterligare åtta‍‍‍ platser, och inom kort öppnar det ett nytt kontor på en ny plats. Fler kontor betyder fler glada ekonomer och jordnära jurister, idag har Fyrklövern ett 50-tal medarbetare.

Vision & Framtid

>> Genom att växa tillsammans med våra medarbetare blir vi Sveriges bästa konsultföretag för lantbruk och småföretag.

Fyrklövern‍‍‍ växer med lönsamhet nu och in i framtiden. Vi vet att vi kommer att öppna nya kontor runt om i landet där vi hittar nya medarbetare som vill vara med på vår resa. Utmaningarna gör oss lite bättre och effektivare för varje dag. Som människor utvecklas vi tillsammans med våra kunder och medarbetare. Traditionen mot jord och skog och vår värdegrund Glädje, Engagemang och Lärande kommer alltid att symbolisera Fyrklövern.

Fyrklöverns hantering av personuppgifter

>> Den 25:e maj 2018 träder den nya personuppgiftslagen i kraft (GDPR). Fyrklövern har anpassat sin hantering av personuppgifter så att den nya lagen efterlevs. Detta dokument beskriver Fyrklöverns policy och är avsedd att spridas inom företaget och till de kunder som efterfrågar information om hantering av personuppgifter.

Fyrklövern är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som finns i våra register och ska se till att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress till en fysisk person.

De personuppgifter vi samlar in är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, tillgodose och fullgöra de förpliktelser vi har gentemot kunderna.

I många fall hanterar vi även personuppgifter som hör till våra kunders personal. I de fallen är vi personuppgiftsbiträden och du som kund är ytterst ansvarig för att dessa personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Fyrklövern begränsar åtkomsten för all kundinformation i våra system så att de bara kan kommas åt av de som verkligen behöver. De som har tillgång till din information är endast de som aktivt arbetar med ditt uppdrag samt teknisk support.

Det gör vi för att du ska känna dig trygg med att inga obehöriga får information som de inte har rätt till och för att du ska veta att ditt ansvar som personuppgiftsansvarig för ditt företag uppfylls. Enklare kontaktuppgifter till dig som kund, såsom faktura- och e-postadress, är tillgänglig för samtliga medarbetare för att underlätta våra kontaktvägar.

Vidareförmedling av personuppgifter

En del av Fyrklöverns uppdrag är i många fall att redovisa delar av den information som finns i våra register för myndigheter. Detta ingår då i det uppdrag som våra kunder gett oss. Därför betraktar vi förfarandet som att det finns rättslig grund för oss att lagra och förmedla dessa uppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag.

Det förekommer fall då Fyrklövern lämnar ut personuppgifter till t ex banker, företagets revisor eller andra intressenter. Detta görs endast om vi har ett medgivande från personuppgiftsägaren. Efter att vi lämnat ut uppgifterna är det den som har tagit emot dem som är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen och har att se till att uppgifterna inte används i något annat syfte än de är insamlade för. Hur den tredje parten använder personuppgiften ligger således inte på Fyrklöverns ansvar.

Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part om det inte finns någon av ovannämnda grunder.

Reklamspärr mot direktreklam

Den som är registrerad i ett företag eller en förening har rätt att motsätta sig att sina personuppgifter som finns hos Fyrklövern används för direktmarknadsföring, exempelvis våra egna reklamutskick. Vi kallar detta för reklamspärr och det är en rättighet man har enligt personuppgiftslagen. Anmälan om reklamspärr för enskilda personer kan lämnas in via brev eller e-post till info@4klovern.se.

Rätt att begära information

Om du vill veta vilka personuppgifter som Fyrklövern behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen. På så sätt kan du en gång per år gratis få skriftlig information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

Copyright © Fyrklövern i Mälardalen AB 2016 - Allt material skyddas av lagen om upphovsrätt